Důležité informace – Aloise Rašína 325

Důležité informace

Ohlašovací povinnost při pronájmu

Každý vlastník jednotky, který ji pronajímá, má povinnost neprodleně nahlásit SVJ kontaktní údaje na své nájemníky (§ 1177 nového občanského zákoníku).

Stavební zásahy do společných částí domu

Veškeré stavební zásahy do společných částí domu (okna, balkony, fasáda, nosné zdi atp.) musí být předem schváleny na shromáždění SVJ nebo musí vyhovovat Směrnici individuálních stavebních zásahů. Týká se to především montáží klimatizací, stříšek a venkovních rolet a žaluzií.

Jmenovky na zvonky a schránky

Chcete-li změnit jmenovku na zvonku nebo na poštovní schránce, napište číslo Vašeho bytu a požadovaný text na jmenovkách na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz. Zvonkové tablo prosím nerozebírejte a jmenovky nepřelepujte, čištění je poté velmi obtížné.

Hlášení závad a připomínky

Veškeré závady nebo připomínky ohledně společných částí domu prosím pište na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz nebo pomocí webového formuláře. Závady nebo reklamace týkající se přímo bytové či nebytové jednotky řešte s majitelem jednotky nebo prodejcem.

Základní pojmy

SVJ

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zodpovědná za správu společných částí domu a pozemku, včetně dodávek vody, teplé vody a tepla.

Shromáždění SVJ

Nejvyšší rozhodovací orgán společenství, kterého se účastní vlastníci jednotek v domě a který se koná nejméně jednou ročně. Rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se domu, např. schvaluje stavební úpravy, zprávu o hospodaření a rozpočet.

Předseda SVJ

Statutární orgán společenství vlastníků, který ho navenek zastupuje a je zodpovědný za jeho činnost.

Technický správce

Zodpovídá za provoz společných částí domu (nikoliv bytových a nebytových jednotek) a zajišťění údržby a oprav.

Administrativní správce

Zodpovídá za účetnictví, evidenci osob, předpisy záloh a vyúčtování služeb.

Společné části domu

Jsou definovány v Prohlášení vlastníka budovy. Jedná se o základy, střechu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, veškerá okna, dveře na balkony, kolárny, výtahy, hromosvody, okapy, společné antény, rozvody tepla, teplé vody, studené vody, odpadů, elektřiny a vzduchotechniky, aj.

Příspěvky na správu domu a pozemku (tzv. „fond oprav“)

Dlouhodobá záloha na údržbu, opravy a revize společných částí domu určená podle podlahové plochy bytové či nebytové jednotky.

Evidenční list / předpis záloh

Přehled měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky. Platba záloh je splatná vždy do konce příslušného měsíce.

Vyúčtování služeb

Rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek je prováděno jednou ročně vždy do konce dubna. Obsahuje přehled zaplacených záloh, skutečné náklady na služby a vyčíslení případného přeplatku nebo nedoplatku.