Dům B – Aloise Rašína 326/13 a 326/15

Upozornění

PParkujte pouze na místech k tomu určených

Prosíme všechny obyvatele domu, aby neparkovali před cizími parkovacími místy a neblokovali tak vjezd na ně. Dále je zakázáno parkovat na chodnících a plochách určených pro hasiče (v případě porušení bude okamžitě volána městská policie).

HHluk ve večerních hodinách a noční klid

Dodržujte prosím noční klid od 22:00 do 6:00. Dále buďte prosím ohleduplní vůči svým sousedům, zejména rodinám s dětmi, a omezte prosím stavební práce, štěkot psů a jiný hluk ve večerních hodinách.

KKouření, nedopalky a sedání na venkovní okenní parapet

Neodhazujte nedopalky z oken, balkonů a v okolí vchodu. Cigarety také netípejte o fasádu nebo jiné vybavení domu. Venkovní okenní parapet ve vchodě do domu není určen k sezení.
Ve všech společných prostorách domu a v garáži platí zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

OOpatrnost při stěhování

Při stěhování dbejte prosím zvýšené opatrnosti na společné prostory domu, tedy zejména na vstupní dveře, omítky na chodbách a všechny části výtahu. U výtahu se především vyvarujte poškození prahů a kolejnic, poškrábání nerezových částí a také nárazů do výtahových dveří.

VVýzva pro majitele psů v domě

Prosíme obyvatele, aby venčili své psy pouze na vodítku a sbírali všude jejich exkrementy! Výkaly také pravidelně znečišťují chodby, výtahy, venkovní fasádu, chodníky a kačírek kolem domu. Znečištění se všude roznáší a náklady na úklid nesou všichni obyvatelé domu, včetně nájemníků.

ČČistota kolem kontejnerů

Udržujte prosím čistotu a pořádek kolem kontejnerů. Nepořádek a rozházené odpadky jsou nejen špatnou vizitkou obyvatel domu, ale také lákadlem pro potkany a jiné škůdce. Pokud je nejbližší kontejner již plný, využívejte i ty další, a vždy je zavírejte, jinak může vítr odpadky roznést po okolí. Technické služby ani správa domu odložené a rozházené odpadky nesbírají.

PPožární prevence

Z požárního hlediska nesmí být na chodbách a schodištích domu nic hořlavého a v únikových cestách nesmí být žádné překážky. Ve společných prostorách je dále zakázáno rozdělávat otevřený oheň a poškozovat protipožární vybavení domu. Dodržování požární prevence uvnitř bytových a nebytových jednotek je zodpovědností majitele dané jednotky. Je doporučeno mít v provozu a pravidelně kontrolovat bytový kouřový detektor.

Novinky

Duben 2019
 • vyúčtování služeb za rok 2018
 • úklid garáže
Březen 2019
 • preventivní deratizace v garážích
 • kontrola hromosvodů a střechy po vichřici
Únor 2019
 • ukončení smlouvy s úklidovou firmou, od března nová firma
Leden 2019
 • odečty TUV, SV a tepla ve všech bytech
 • doplnění posypového materiálu
 • zimní údržba
Prosinec 2018
 • preventivní požární prohlídka spol. prostor domu
 • revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
Listopad 2018
 • profylaktická kontrola záložního zdroje UPS
Říjen 2018
 • preventivní deratizace v garážích a sklepech
 • úprava společných televizních antén na příjem DVB-T2
 • kontrola vyřízených reklamací
Září 2018
 • montáž háků a stojanů na kola v kolárně
 • oprava poškozeného samozavírače vstupních dveří ve vchodě č. 13
 • oprava kliky chodbových dveří ve vchodě č. 15
 • začátek topné sezony v domě
Srpen 2018
 • ukončení korespondenčního hlasování a rozeslání jeho výsledků členům SVJ
 • oprava zámkové vložky vstupních dveří ve vchodě č. 13
 • kontrola vyřízených reklamací
Červenec 2018
 • výměna vadných zářivek a oprava světel v garáži (v rámci reklamace)
 • zametení podlahy v garáži a odstranění pavučin
 • realizace vodorovného dopravního značení – žlutých čar ve vjezdu do garáže (oficiální značení schválené Krajským ředitelstvím Policie ČR a MMOl)
 • probíhající korespondenční hlasování
Červen 2018
 • kontrola a výměna vadných žárovek na chodbách
 • proběhlo shromáždění SVJ
 • příprava korespondenčního hlasování
Květen 2018
 • oprava vstupních dveří ve vchodě č. 13 (v rámci záruky)
Duben 2018
 • vyúčtování služeb za rok 2017
 • strojové čištění podlah garáží
Březen 2018
 • preventivní deratizace v garážích
 • kontrola osvětlení chodeb
 • seřízení vstupních dveří a promazání zámků
Únor 2018
 • doplnění spotřebované posypové soli
 • kontrola vyřízených reklamací
Leden 2018
 • odečty hodnot měřičů vody a tepla v bytech
 • zametení garáže a údržba garážových vrat
 • kontrola vyřízených reklamací
Prosinec 2017
 • proběhlo 1. shromáždění SVJ
 • preventivní požárni prohlídka spol. prostor domu
 • pořízení hrabla na sníh a nádoby s posypovou solí
Listopad 2017
 • preventivní deratizace v garážích
 • funkční zkouška nouzových tlačítek elektroinstalace a požárního odvětrávání chodeb
 • revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 • kontrola vyřízených reklamací
Říjen 2017
 • servis garážových vrat
 • kontrola vyřízených reklamací
Září 2017
 • výměna vadných žárovek na chodbách
 • reklamace řady dalších problémů a závad ve společných prostorách domu
 • zahájení topné sezóny v bytech
Srpen 2017
 • úklid společných prostor od 1.8. zajišťuje firma LIMA úklid servis Olomouc s.r.o.
 • oprava nefunkční zámkové vložky ve vstupních dveřích do vchodu č. 13
 • výměna vadných pohybových čidel světel na chodbách (v rámci reklamace)
Červenec 2017
 • hromadné zaprávky vad na zdech na chodbách a schodištích (provedlo PSJ v rámci reklamací)
 • urgování dalších dlouhodobě nevyřešených reklamací závad a nedodělků ve společných prostorách domu
 • nastavení světel na schodištích na vyšší citlivost
 • výběrové řízení na novou úklidovou firmu po ukončení smlouvy ze strany současné úklidové firmy
Červen 2017
 • zátěžové čistící koberce do vchodů
 • boxy na nepotřebné letáky pod poštovní schránky
 • stojany na kola do koláren
 • popisné cedulky na dveře v domě (kolárna, garáž, úklidová místnost atp.)
Květen 2017
 • výměna kování na dveřích do garáže
 • čísla pater do chodeb i do prostoru schodiště
 • řada dílčích reklamací závad ve společných prostorách, další jsou stále v řešení
Duben 2017
 • revize výtahů
 • seřízení samozavíračů chodbových dveří
 • výměny vadných žárovek (pokračuje dle potřeby i následující měsíce)
 • seřízení pohybových čidel na ovládání světel
Březen 2017
 • nástěnky do vchodů domu
 • zavedení pravidelného úklidu společných prostor domu
 • preventivní deratizace v garáži

Důležité informace

Ohlašovací povinnost při pronájmu

Každý vlastník jednotky, který ji pronajímá, má povinnost neprodleně nahlásit SVJ kontaktní údaje na své nájemníky (§ 1177 nového občanského zákoníku).

Stavební zásahy do společných částí domu

Veškeré stavební zásahy do společných částí domu (okna, balkony, fasáda, nosné zdi atp.) musí být předem schváleny na shromáždění SVJ nebo musí vyhovovat Směrnici individuálních stavebních zásahů. Týká se to především montáží klimatizací, stříšek a venkovních rolet a žaluzií.

Jmenovky na zvonky a schránky

Chcete-li změnit jmenovku na zvonku nebo na poštovní schránce, napište číslo Vašeho bytu a požadovaný text na jmenovkách na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz. Zvonkové tablo prosím nerozebírejte a jmenovky nepřelepujte, čištění je poté velmi obtížné.

Hlášení závad a připomínky

Veškeré závady nebo připomínky ohledně společných částí domu prosím pište na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz nebo pomocí webového formuláře. Závady nebo reklamace týkající se přímo bytové či nebytové jednotky řešte s majitelem jednotky nebo prodejcem.

Základní pojmy

SVJ

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zodpovědná za správu společných částí domu a pozemku, včetně dodávek vody, teplé vody a tepla.

Shromáždění SVJ

Nejvyšší rozhodovací orgán společenství, kterého se účastní vlastníci jednotek v domě a který se koná nejméně jednou ročně. Rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se domu, např. schvaluje stavební úpravy, zprávu o hospodaření a rozpočet.

Předseda SVJ

Statutární orgán společenství vlastníků, který ho navenek zastupuje a je zodpovědný za jeho činnost.

Technický správce

Zodpovídá za provoz společných částí domu (nikoliv bytových a nebytových jednotek) a zajišťění údržby a oprav.

Administrativní správce

Zodpovídá za účetnictví, evidenci osob, předpisy záloh a vyúčtování služeb.

Společné části domu

Jsou definovány v Prohlášení vlastníka budovy. Jedná se o základy, střechu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, veškerá okna, dveře na balkony, kolárny, výtahy, hromosvody, okapy, společné antény, rozvody tepla, teplé vody, studené vody, odpadů, elektřiny a vzduchotechniky, aj.

Příspěvky na správu domu a pozemku (tzv. „fond oprav“)

Dlouhodobá záloha na údržbu, opravy a revize společných částí domu určená podle podlahové plochy bytové či nebytové jednotky.

Evidenční list / předpis záloh

Přehled měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky. Platba záloh je splatná vždy do konce příslušného měsíce.

Vyúčtování služeb

Rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek je prováděno jednou ročně vždy do konce dubna. Obsahuje přehled zaplacených záloh, skutečné náklady na služby a vyčíslení případného přeplatku nebo nedoplatku.

Údaje o domě

Adresa
Aloise Rašína 326/13 a 326/15, 779 00 Olomouc-Řepčín

Pozemek
p. č. st. 637, k. ú. Řepčín

Počet bytů
59

Kolaudace
30.12.2016

Společenství vlastníků jednotek

Název
Společenství vlastníků pro dům stojící na pozemku parc. č. st. 637 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc

Sídlo
Edvarda Beneše 316/5, 779 00 Olomouc-Řepčín

IČO
05780292

Spisová značka
S 12455 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Datová schránka
2gngzqt

Číslo účtu
2201162793 / 2010 (Fio banka)

Předseda SVJ
Bc. Petr Sommer
predseda@mojectvrt.cz

Havarijní kontakty

Elektřina (ČEZ)
840 850 860

Voda (Moravská vodárenská)
840 668 668

Výtah (KONE)
800 115 115

Internet (ONYX)
844 114 814

Zámečnické služby (Gasta & Čoupek)
602 708 320

Záchranná služba
155

Hasiči
150

Policie ČR
158

Městské policie
156

Integrovaný záchranný systém
112

Veškeré havárie a jiné mimořádné situace oznamujte prosím také technickému správci nebo předsedovi SVJ.