Správa

Moje čtvrť, s.r.o.

Opravy a investice

Zajišťujeme opravy a investice
ve společných prostorách domu.

Služby a energie

Zprostředkujeme jednání a smlouvy
s dodavateli služeb a energií.

Revize a kontroly

Hlídáme termíny pravidelných revizí a kontrol
společných technických zařízení.

Moravská správní s.r.o.

Účetnictví

Vedeme podvojné účetnictví včetně zpracování roční závěrky a daňového přiznání.

Předpisy záloh

Vystavujeme předpisy záloh na služby
spojené s užíváním jednotek.

Vyúčtování služeb

Provádíme roční vyúčtování nákladů na služby pro jednotlivé jednotky.