Dům 1 – Edvarda Beneše 316/3 a 316/5

Upozornění

PParkujte pouze na místech k tomu určených

Prosíme všechny obyvatele domu, aby neparkovali před cizími parkovacími místy a neblokovali tak vjezd na ně. Dále je zakázáno parkovat na chodnících, ve vjezdu do garáže a plochách určených pro hasiče (v případě porušení bude okamžitě volána městská policie).

HHluk ve večerních hodinách a noční klid

Dodržujte prosím noční klid od 22:00 do 6:00. Dále buďte prosím ohleduplní vůči svým sousedům, zejména rodinám s dětmi, a omezte prosím stavební práce, štěkot psů a jiný hluk ve večerních hodinách.

KKouření a nedopalky

Neodhazujte nedopalky do kačírku, záhonů, trávníků a do dešťových žlabů! Cigarety také netípejte o fasádu nebo jiné vybavení domu.
Ve všech společných prostorách domu a v obou garážích platí zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

OOpatrnost při stěhování

Při stěhování dbejte prosím zvýšené opatrnosti na společné prostory domu, tedy zejména na vstupní dveře, omítky na chodbách a všechny části výtahu. U výtahu se především vyvarujte poškození prahů a kolejnic, poškrábání nerezových částí a také nárazů do výtahových dveří.

VVýzva pro majitele psů v domě

Prosíme obyvatele, aby venčili své psy pouze na vodítku a sbírali všude jejich exkrementy! Výkaly také pravidelně znečišťují chodby, výtahy, venkovní fasádu, chodníky a kačírek kolem domu. Znečištění se všude roznáší a náklady na úklid nesou všichni obyvatelé domu, včetně nájemníků.

ČČistota kolem kontejnerů

Udržujte prosím čistotu a pořádek kolem kontejnerů. Nepořádek a rozházené odpadky jsou nejen špatnou vizitkou obyvatel domu, ale také lákadlem pro potkany a jiné škůdce. Pokud je nejbližší kontejner již plný, využívejte i ty další, a vždy je zavírejte, jinak může vítr odpadky roznést po okolí. Technické služby ani správa domu odložené a rozházené odpadky nesbírají.

PPožární prevence

Z požárního hlediska nesmí být na chodbách a schodištích domu nic hořlavého a v únikových cestách nesmí být žádné překážky. Ve společných prostorách je dále zakázáno rozdělávat otevřený oheň a poškozovat protipožární vybavení domu. Dodržování požární prevence uvnitř bytových a nebytových jednotek je zodpovědností majitele dané jednotky. Je doporučeno mít v provozu a pravidelně kontrolovat bytový kouřový detektor.

Novinky

Duben 2019
 • vyúčtování služeb za rok 2018
 • revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 • strojové čištění podlah garáží
Březen 2019
 • preventivní deratizace v garážích a sklepech
 • nová čidla CO ve spodní garáži
 • kontrola hromosvodů a střechy po vichřici
Únor 2019
 • oprava vnějších výtahových dveří výtahu ve vchodě č. 5
 • vyčistění čerpadlové šachty
 • výměna čerpadla pro odčerpávání dešťové vody z retenční nádrže
 • mimořádný úklid psích výkalů na pozemcích patřících do správy SVJ
 • mimořádná dezinfekce chodeb domu od lidských výkalů na řadě míst
Leden 2019
 • oprava zámkové vložky vstupních dveří ve vchodě č. 5
 • výměna žárovek ve venkovních světlech před oběma vchody
 • dálkové odečty TUV, SV a tepla
 • doplnění posypového materiálu
 • zimní údržba
Prosinec 2018
 • revitalizace interiérových truhlíků na chodbách
 • nové rohožky ve vstupech z garáží
Listopad 2018
 • oprava stropu v horní garáži v rámci záruky
 • výměna baterií v záložním zdroji UPS
 • dokončení výměny zbývajících bytových měřičů na TUV a SV
 • další oprava zámkové vložky vstupních dveří ve vchodě č. 3
 • odborná kontrola domu z pohledu statiky a konstrukčního řešení před koncem záruk
 • údržba záhonů před domem před zimou
Říjen 2018
 • oprava zámkové vložky vstupních dveří ve vchodě č. 3
 • hromadná výměna bytových měřičů TUV a SV
 • revize záložního zdroje UPS
 • preventivní deratizace v garážích a sklepech
 • úprava společných televizních antén na příjem DVB-T2
 • oprava zničené části záhonů ve správě SVJ
Září 2018
 • čištění retenční nádrže a dešťových žlabů na pozemcích ve správě SVJ
 • odborná kontrola stavu a závad na domě před koncem záruk na stavbu
 • oprava fasády domu v rámci reklamace
 • oprava závady na radiátoru na chodbě domu v rámci reklamace
 • začátek topné sezony v domě
Srpen 2018
 • ukončení korespondenčního hlasování a rozeslání jeho výsledků členům SVJ
 • oprava zámku dveří do sklepů
 • kontrola vyřízených reklamací
Červenec 2018
 • výměna vadných žárovek na chodbách
 • oprava a seřízení vrat do garáže
 • probíhající korespondenční hlasování
Červen 2018
 • proběhlo shromáždění SVJ
 • příprava korespondenčního hlasování
 • údržba zeleně kolem domu
Květen 2018
 • oprava poškozeného samozavírače vstupních dveří ve vchodě č. 5
 • preventivní požární prohlídka spol. prostor domu
Duben 2018
 • vyúčtování služeb za rok 2017
 • strojové čištění podlah garáží
 • oprava prasklé pružiny garážových vrat do horní garáže
 • revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů
 • jarní údržba záhonů před domem
Březen 2018
 • oprava dlažby a čistící rohože před vchodem č. 5
 • oprava prasklé pružiny garážových vrat do spodní garáže
 • výměna poškozených tažných lanek obou garážových vrat
 • preventivní deratizace v garážích a sklepech
 • seřízení vstupních dveří a dveří do garáží a sklepů a promazání zámků
Únor 2018
 • oprava semaforu do spodní garáže
 • výměna vadných zářivek v obou garážích a žárovek ve sklepních prostorech
 • oprava zesilovače digitálního televizního signálu a satelitu ve vchodě č. 3
 • oprava zničeného samozavírače (brano) vstupních dveří ve vchodě č. 5
 • oprava zamrzlého stoupacího vedení studené vody vlivem mrazů
Leden 2018
 • odečty hodnot meřičů vody v bytech a dálkové odečty měřičů tepla
 • opravy prasklin zdí na chodbách v rámci záruky
Prosinec 2017
 • kontrola vyřízených reklamací
 • doplnění zásobníku na posypovou sůl
Listopad 2017
 • preventivní deratizace v garážích a sklepech
 • revize automatické tlakové stanice
 • výměna baterií nouzového sjezdu obou výtahů
 • žluté čáry ve sjezdu do garáže (schváleno PČR a MMOl)
 • revize elektroinstalace ve společných prostorách domu a hromosvodů
 • první část záruční opravy stropu horní garáže
Říjen 2017
 • výměna bytových měřičů tepla
 • přetěsnění reklamovaných prosakujících montážních otvorů a prasklin v betonu v suterénu, v přízemí a v garáži
 • oprava podsvícení zvonkového tabla ve vchodě č. 3
Září 2017
 • oprava zesilovače digitálního televizního signálu ve vchodě č. 5
 • přidána zásuvka do prostoru horní garáže (za účelem úklidu garáže)
 • úpravy na systému monitorování výpadku napájení čerpadel v retenční nádrži pod domem z důvodu poklesu GSM signálu
 • zahájení topné sezóny v bytech
Srpen 2017
 • sekání zeleně na pozemcích ve správě SVJ
 • zatěsnění a oprava montážních otvorů a prasklin betonu v garážích a sjezdu (v rámci reklamace)
 • doplnění chybějící izolace potrubí v prostoru garáže po havárii odpadního potrubí (v rámci reklamace)
 • pravidelná roční revize záložního zdroje UPS pro automatickou tlakovou stanici
Červenec 2017
 • kamerový systém ve společných prostorách domu
 • monitorování výpadku napájení čerpadel v retenční nádrži pod domem
 • seřízení satelitní paraboly ve vchodě č. 3
 • oprava zámku na dveřích do sklepů ve vchodě č. 5
 • výměna opotřebovaných zámkových vložek v obou vchodech do domu
Červen 2017
 • strojové čištění garáží
 • výměna poničeného kování a zárubní dveří do horní garáže ve vchodě č. 5
 • 6. shromáždění SVJ
 • další fáze oprav v prostoru zděných sklepů a přilehlých zdí ve vchodě č. 5
 • sekání zeleně na pozemcích ve správě SVJ
Květen 2017
 • preventivní požární prohlídka a revize hasicích přístrojů, hydrantů a elektrických rozvaděčů
 • oprava výtahových dveří v 7. patře vchodu č. 5
 • sjednocení jmenovek na poštovních schránkách
 • doplnění kačírku na rohu domu a položení dlaždic
 • výměna vadných zářivek v obou garážích
Duben 2017
 • v blízkosti domu začala stavba bytových domů F, G, H v rámci projektu Holandská čtvrť
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2016
 • dokončení úprav záhonů před domem, doplnění zeleně po zimě
 • pojistná událost – vloupání do domu a pokus o vniknutí do garáže, při němž byly poškozeny dveře do horní garáže ve vchodě č. 5
Březen 2017
 • preventivní deratizace v garážích a sklepech
 • opravy prasklin na zdech ve společných prostorách a opravy výmalby

Důležité informace

Ohlašovací povinnost při pronájmu

Každý vlastník jednotky, který ji pronajímá, má povinnost neprodleně nahlásit SVJ kontaktní údaje na své nájemníky (§ 1177 nového občanského zákoníku).

Stavební zásahy do společných částí domu

Veškeré stavební zásahy do společných částí domu (fasáda, nosné zdi atp.) musí být předem schváleny na shromáždění SVJ nebo musí vyhovovat pravidlům předschválených zásahů. I o provedení zásahu vyhovujícímu těmto pravidlům musí vlastník bytu informovat technického správce SVJ.

Jmenovky na zvonky a schránky

Chcete-li změnit jmenovku na zvonku nebo na poštovní schránce, napište číslo Vašeho bytu a požadovaný text na jmenovkách na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz. Zvonkové tablo prosím nerozebírejte a jmenovky nepřelepujte, čištění je poté velmi obtížné.

Hlášení závad a připomínky

Veškeré závady nebo připomínky ohledně společných částí domu prosím pište na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz nebo pomocí webového formuláře. Závady nebo reklamace týkající se přímo bytové či nebytové jednotky řešte s majitelem jednotky nebo prodejcem.

Základní pojmy

SVJ

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zodpovědná za správu společných částí domu a pozemku, včetně dodávek vody, teplé vody a tepla.

Shromáždění SVJ

Nejvyšší rozhodovací orgán společenství, kterého se účastní vlastníci jednotek v domě a který se koná nejméně jednou ročně. Rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se domu, např. schvaluje stavební úpravy, zprávu o hospodaření a rozpočet.

Předseda SVJ

Statutární orgán společenství vlastníků, který ho navenek zastupuje a je zodpovědný za jeho činnost.

Technický správce

Zodpovídá za provoz společných částí domu (nikoliv bytových a nebytových jednotek) a zajišťění údržby a oprav.

Administrativní správce

Zodpovídá za účetnictví, evidenci osob, předpisy záloh a vyúčtování služeb.

Společné části domu

Jsou definovány v Prohlášení vlastníka budovy. Jedná se o základy, střechu, fasádu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, chodbová okna, kočárkárny/kolárny, výtahy, hromosvody, okapy, společné antény, rozvody tepla, teplé vody, studené vody, odpadů, elektřiny a vzduchotechniky, aj.

Příspěvky na správu domu a pozemku (tzv. „fond oprav“)

Dlouhodobá záloha na údržbu, opravy a revize společných částí domu určená podle podlahové plochy bytové jednotky.

Evidenční list / předpis záloh

Přehled měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky. Platba záloh je splatná vždy do konce příslušného měsíce.

Vyúčtování služeb

Rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek je prováděno jednou ročně vždy do konce dubna. Obsahuje přehled zaplacených záloh, skutečné náklady na služby a vyčíslení případného přeplatku nebo nedoplatku.

Údaje o domě

Adresa
Edvarda Beneše 316/3 a 316/5, 779 00 Olomouc-Řepčín

Parcela
p. č. st. 619, k. ú. Řepčín

Počet podlaží
9 (7 nadzemních, 2 podzemní)

Počet jednotek
136 bytových, 83 nebytových (z toho 2 garáže se 78 místy)

Kolaudace
23.12.2013

Zastavěná plocha
1216 m²

Společenství vlastníků jednotek

Název
Společenství vlastníků pro dům č.p. 316, Olomouc-Řepčín

Sídlo
Edvarda Beneše 316/3, 779 00 Olomouc-Řepčín

IČO
03070409

Spisová značka
S 11442 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Datová schránka
8hp7iw5

Číslo účtu
2100837624 / 2010 (Fio banka)

Předseda SVJ
Bc. Petr Sommer
predseda@mojectvrt.cz

Havarijní kontakty

Elektřina (ČEZ)
840 850 860

Voda (Moravská vodárenská)
840 668 668

Výtah (KONE)
800 115 115

Internet (ONYX)
844 114 814

Zámečnické služby (Gasta & Čoupek)
602 708 320

Záchranná služba
155

Hasiči
150

Policie ČR
158

Městské policie
156

Integrovaný záchranný systém
112

Veškeré havárie a jiné mimořádné situace oznamujte prosím také technickému správci nebo předsedovi SVJ.